Så fyller du i din Kenobricka

Här på kenobricka.se kommer du nu steg för steg att få lära dig hur man spelar Keno och hur man fyller i sin Kenobricka. Det är faktiskt inte alls svårt, men om du aldrig har spelat Keno tidigare så är det inte så självklart.

Spela Keno – steg för steg

1. Skaffa en Kenobricka

Surfa in på Svenska Spels hemsida, eller en annan spelsajt som har Keno, och klicka på Keno så dyker din Kenobricka upp på skärmen. Om du inte spelar på nätet finns det Kenobrickor av papper hos ditt spelombud. Under resten av vår Kenoguide kommer vi fokusera på hur du spelar Keno på nätet, men det fungerar i praktiken på samma sätt som när du spelar med en pappersbricka. Kenobrickan består av flera spelfält där du ska kryssa för dina Kenonummer genom att klicka på dem, samt ett fält med olika Kenonivåer.

2. Välj Kenonivå

Det finns 11 Kenonivåer från 1 – 11. De lägsta nivåerna ger stora vinstchanser men små vinster och de högsta nivåerna ger riktigt stora vinster men med låga vinstchanser. Varje Kenonivå har nämligen en egen vinstplan. Den vinstplan som ger lägst vinster är Keno 1:s vinstplan och Keno 11:s vinstplan ger störst vinster. Om du till exempel väljer nivå 4 får du bara kryssa i 4 nummer men du behöver bara få 4 rätt av 20 för att vinna nivåns högsta vinst och om du väljer nivå 8 behöver du få 8 rätt för att vinna nivåns högsta vinst. Observera att Kenonivån inte alls påverkar hur mycket spelet kostar (det är inte dyrare att spela på en högre nivå) utan påverkar bara dina vinstchanser och vinsternas storlek.

3. Fyll i spelfältet

En Kenobricka består av flera spelfält, men du behöver inte fylla i mer än 1 spelfält om du inte vill. Varje spelfält består av 70 nummer och 20 av dessa nummer slumpas fram under Kenodragningen. Hur många kryss du ska sätta i Kenobrickans spelfält beror på vilken Kenonivå du har valt. Om du har valt Kenonivå 5 kryssar du i 5 nummer. Om du inte vill välja dina nummer själv klickar du på Hux Flux så får du 5 slumpade nummer.

4. Spela med Kung Keno

Om du väljer att lägga till Kung Keno ökar du dina vinstchanser och kan vinna större vinster. Du får helt enkelt en bättre vinstplan när du spelar Keno med Kung Keno, men spelet kostar dubbelt så mycket. I varje Kenodragning slumpas 20 nummer och även ett Kung Keno nummer dras från dessa 20 nummer. Om du har haft med Kung Keno i ditt spel och Kung Keno numret är ett av dina nummer vinner du enligt den bättre vinstplanen.

Om du till exempel spelar med en insats på 5 kr (10 kr med Kung Keno) och spelar på Kenonivå 11 och får 11 rätta vinner du 15 miljoner istället för 5 miljoner kronor. Det är stor skillnad trots att spelet med Kung Keno bara kostar 5 kr mer. Dessutom vinner du om du bara träffar ett enda nummer till skillnad från Keno 11 utan Kung Keno. Då du måste ha minst 5 rätt för att vinna.

5. Välj insats, välj antal dragningar och betala

Den minsta insatsen på Keno är 5 kr och 10 kr om du väljer att lägga till Kung Keno. Den högsta insatsen är 100 kr utan Kung Keno och 200 kr med Kung Keno. Du kan även använda din ifyllda Kenobricka i flera dragningar. På Svenska Spel kan du delta i upp till 35 dagar med samma Kenobricka. När du har valt insats och antal dragningar gör du ditt köp, men tänk på att du måste vara inloggad på spelsajten för att kunna betala.

Om du vill spela system ska du läsa vidare under Kenosystem här på kenobricka.se.